Video

online support

Ho tro yahoo

Ho tro yahoo

Ho tro skype1

Ho tro skype1

gallery

Contact Information

Dai Son Co,. Ltd

Địa chỉ: Tầng 2 Toà nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại: 031 3745 760 * Fax: 031 3745 545

Email: daisoncohp@yahoo.com